Winkeltas

Disclaimer

Deze website van Rijpelaal B.V. is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet. Het kan echter voorkomen, dat op enig moment niet alle informatie daarop actueel, juist en/of volledig is. De inhoud van de website heeft een informatief karakter en er kunnen geen rechten door gebruiker/koper/opdrachtgever aan ontleend worden. Hierin wordt ondermeer tariefinformatie begrepen.
Uitzondering hierop vormen de toepasselijke algemene voorwaarden van Rijpelaal B.V., die voor alle offertes, transacties en gebruik van deze website gelden.
Rijpelaal B.V. behoudt zich ondermeer ten alle tijden het recht voor om verbeteringen en/of wijzigingen aan te brengen aan deze website.
Er wordt door Rijpelaal B.V. geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van haar website en/of het gebruik van de daarop vermelde/geplaatste informatie. Uitzondering hierop is wanneer er sprake is van bewijsbare schuld op grond van grove nalatigheid door Rijpelaal B.V..
Rijpelaal B.V. kan evenmin instaan voor de omstandigheid wanneer enige informatie op deze website niet beantwoordt aan het doel waarvoor de betreffende informatie geraadpleegd wordt.
Grafische en/of tekstuele weergave van deze website mogen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Rijpelaal B.V. niet verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden. Ook mogen ze niet opgeslagen worden in een geautomatiseerd (gegevens) bestand. Dit alles in welke vorm of wijze dan ook.
Voor misbruik door derden van door copyright beschermde informatie acht Rijpelaal B.V. zich niet aansprakelijk.
Onder uitdrukkelijk voorbehoud van alle rechten door Rijpelaal B.V..

Nog geen account?
Registreren

Toegevoegd aan je winkeltas

Direct afrekenen
Bestelling afronden

Geen producten in de winkelwagen.